دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ ۰۳:۴۰

نوشدارو (مسئولیت محدود)

نوشدارو (مسئولیت محدود)

شرکت نوشدارو : لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و انواع پمپ خلاء
مشخصات کلی

نوشدارو (مسئولیت محدود)

  • تجهیزات آزمایشگاهی

خیابان مطهری, نبش سلیمان خاطر، ساختمان160، طبقه همکف

سوابق اجرایی
شرکت نوشدارو : لوازم آزمایشگاهی و تجهیزات پزشکی و انواع پمپ خلاء